دسته‌بندی نشده

آلودگی های نفتی در دریا و خشکی

آلودگی های نفتی در دریا

چگونه تاسیسات تصفیه پیش رفته و سازگار با محیط زیست در بازار نفت و گاز و مخصوصا در استخراج نفت و پاالیشگاه ها، میتواند از مشکالت اصلی و عمده محیط زیست که در زیل به آنها اشاره می گردد، جلو گیری یا پیش گیری نماید.

الف( انتشار هیدروکربنهای فررار در هوا
ب( تشکیل لجن نفت
(ج( تشکیل امولسیون ها
د( جدا شدن مواد شیمیایی مختلف اجزای نفت و ورود آنها به آب
ح( و بدین طریق آلودگی هوا و به خصوص آب

بیش از 30 سال است که شرکت بین المللی آواس به بسیاری از شرکت های نفتی و شیمیایی در شرق، خاورمیانه و غرب به منظور بهبود مسائل زیست محیطی در رابطه با موضوع فوق کمک کرده است و سیستم های بیوفیزیکی وفیزیکی / کوانتومی ویژه را توسعه و عرضه کرده است.

هر شرکتی باید آماده سرمایه گذاری و برداشتن قدم اساسی و تاثیر گذاربا شد آواس دارای سریع ترین روش بازیافت نفت گرم از جریان فاضالب توسط فن آوری جداسازی مکش سطحی و هدایت نفت از طریق تکنولوژی گاالکسی آواس می باشد.

این مورد استفاده مخصوصا در بخش اکتشاف نفت نیز وجود دارد. ذخایر نفت کاهش می یابد، در حالی که محتوای نفت خام به طور مداوم کم شده و محتوای آب به طور مداوم در حال رشد است

چنین آلودگی آب، روی ساحل و فرا ساحل یکی از بزرگترین چالش های زیست محیطی ما در سراسر جهان است. مدرن سازی فنآوری تصفیه فاضالبهای روغنی حتی می تواند منجر به یک اثر برد برد شود: شما می توانید مقادیر زیادی از روغن )نفت( خالص رااز یک فاضالب آلوده به نفت بازیافت کنید

در یک مورد پاالیشگاه در عمان، متخصصان، سیستم آواس را “ماشین پول سازی” می نامند. با توجه به گذشته ای که توجه زیادی به محیط زیست نداشته است، شرکتهای نفتی در حال حاضر در زیر فشار زیادی هستند،

بنابراین آنها تشویق می شوند که تا اعتماد به بازار را در دیگران نسبت به آنها افزایش دهند من خوشحال خواهم شد با شما صحبت کنم تا راه حل های بیوفیزیکی و اثرات زیست محیطی ذکر شده بر تولید و فرآوری نفت را ارائه دهم

برای آشنایی با روانکار های صنعت سیمان میتوانید این مقاله را دنبال بکنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *