کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
روغن کاری انواع سیم بکسل ها و طنابهای فولادیفرمولاسیون خاص برای محافظت از کابل، دافع آب نمک، دما.NLGI 00/00G. BESLUX KBL
معدنی + روانکار جامد
فعالیت های دریایی، صنعت برق و کابل کشیروانکاری خشک تا 450 درجه سانتیگرادNLGI 00/00G. BESLUX KBL
معدنی + روانکار جامد