کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قوام محصول
پایه صابونی
افزودنیها

بیرینگ، بلبرینگ، زنجیر روغن کاری شده با گریس، سرعت بالا و پایین.
صنایع فولاد، کاغذ و حرارت
گریس آبی با قابلیت پمپاژ خوب در دماهای پایین. سازگاری با گریسهای لیتیوم و کلسیم
Min. 250ºC
NLGI 1/2,2G.A XAZ 1/2
کمپلکس آلومینیوم