کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
کوره، ریل ها، زنجیر، یاتاقان در دمای حداکثر. نقاط در 200 درجه سانتیگراد
صنایع غذایی
گریس سفید، غیر سمی با PTFE، دمای 140 درجه سانتیگراد تا 180 درجه سانتیگراد
Min. 300ºC
NLGI 2G. BESLUX ATOX TF/S
معدنی + PTFE
موانع جاده، کمک فنر، ریل ها، قالب های تماسی در فلز/لاستیک/پلاستیک.
قطعات خودرو و صنعت عمومی
گریس سبز با PTFE با دمای بین -40 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد. تاثیر زیست محیطی کم
Min. 300ºC
NLGI 2G. BESLUX TF M-2/S
معدنی + پایه سنتتیک + PTFE
مکانیزم ها و یاتاقان ها به طور کلی که نیاز به گریس روان کننده با PTFE دارند.
قطعات خودرو و صنعت عمومی
گریس سفید، غیر سمی با PTFE
Min. 300ºC
NLGI 2G.A. N.800 TF