کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قوام محصول
پایه صابونی
افزودنیها
مخصوص روغن کاری شیر آلات آب ساخته شده است.
صنایع غذایی، شیرآلات
گریس سفید، غیر سمی با آب بندی عالی، چسبندگی و نامحلول در آب.
Min. 300ºC
NLGI 000,00,1,3G. BESLUX BESSIL EH
معدنی + سیلیکونی
روغن کاری شیرهای تک فرمانی، در شرایط کاری سخت.
صنایع غذایی، شیرآلات
گریس با چسبندگی بسیار بالا، مقاومت در برابر آب. عمر طولانی
Min. 300ºC
NLGI 1G. BESLUX BESSIL 6001
روانکاری شیر ها و اتصالات گاز
صنعت تولید شیر گاز
سیاه مایل به خاکستری، قدرت روان کنندگی بالا با محتوای زیاد در روان کننده های جامد، عمر شیرها و مکانیسم های هدایت گاز را آزاد می کند (پرکلوت، پروپان بوتان)
Min240ºC
NLGI 1,2

G. BESLUX PLEX NA H–3/BM
کمپلکس سدیم