محصولات ویسکوزیته های موجود ویژگی‌ها و کاربردها
BESLUX AIRLUBE
A.mineral
ISO 46,68,100, 150روغن مناسب برای کمپرسورهای روتاری و رفت و برگشتی. ویسکوزیته -های 46 و 68 برای کمپرسورهای روتاری، ویسکوزیته¬ های 100 و 150 برای کمپرسورهای رفت و برگشتی توصیه می‌گردد. زمان کارکرد مفید 2000 ساعت است
BESLUX AIRSINT
SYNTETIC
ISO 68,100,150 این روغن با ویسکوزیته 68 برای کمپرسورهای صفحه‌ای و 100 و 150 برای کمپرسورهای روتاری و رفت و برگشتی توصیه می‌شود. زمان کارکرد بالا و مصرف کم از ویژگیهای این گروه از روغن‌هاست. زمان کارکرد مفید 4000 ساعت است
ISO 6743, NFE48603 AFNOR, DIN 51524 DENISON HF, CINCINATI
BESLUX ULTRASINT 46
SYNTETIC
ISO 46روغن سینتتیک مناسب برای کمپرسورهای روتار (پیچی و پره‌ای) دارای قابلیت آب‌بندی بالا و زمان کارکرد مفید 6000 ساعت است
BESLUX AIR-ATOX
SYNTETIC
ISO 32,46,68,100NSFروغن سینتتیک مناسب برای کمپرسورها و پمپ‌های صنایع غذایی دارای تأییدیه بین‌المللی