کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
سرعت های متوسط-بالا، موتور الکتریکی، دینام و غیره FV= 700000.
صنعت عمومی
گریس چند منظوره آبی، با ویسکوزیته بالای روغن پایه.
حداقل 250 درجه سانتیگراد
NLGI 2G. BESLUX KOMPLEX ALFA II
پلی اوره + پایه سنتتیک
بلبرینگ موتورهای الکتریکی بزرگ، ژنراتورهای باد و غیره.
صنعت عمومی
گریس لیتیوم ویژه با روغن نیمه سنتتیک، با خاصیت روان کنندگی عالی در شرایط سخت. دمای -40 تا 160 درجه سانتیگراد.
حداقل 250 درجه سانتیگراد
NLGI 2G. BESLUX PLEX L-2 EP
بلبرینگ در کوره های خشک کن در صنعت کاغذ، تماس با پلاستیک.
صنایع کاغذ، باد، فولاد
گریس عاج، افزودنی EP، مدت طولانی، محدوده دمایی گسترده، -40 درجه سانتیگراد تا 180 درجه سانتیگراد.
حداقل 250 درجه سانتیگراد
NLGI 1/2G. BESLUX LIPLEX M-1-2/S
کمپلکس لیتیوم + پایه سنتتیک