محصولات ویسکوزیته های موجود ویژگی‌ها و کاربردها
HIDRAULIC B براساس نیاز مشتری روغن هیدرولیک عمومی مناسب روانکاری انواع دستگاه‌های هیدرولیک، آسانسور و کامیون‌ها
FLUID DRIVE HMISO22,32,46,68,100روغن هیدرولیک مناسب برای مدارهای هیدرولیک در فشارهای بالا دارای استاندارد
ISO 6743, NFE48603 AFNOR, DIN 51524 DENISON HF, CINCINATI
FLUID DRIVE BISO 32,46,68روغن هیدرولیک مورداستفاده در مدارهای هیدرولیک دارای شاخص گرانروی 120و مقاوم در برابر تغییرات دما
BESLUX DIVOL HVISO 22,32,46,68 روغن هیدرولیک با قابلیت جداشوندگی بالا از آب، سازگار در مقابل تغییرات دما، با شاخص گرانروی 140
BESLUX HIDRO HVSO 32,46 روغن هیدرولیک با گرانروی 175مناسب برای آسانسور، بالابرهای هیدرولیک، تجهیزات ساخت‌وساز و جنگلداری با عملکرد بالا در برابر تغییرات دما
BESLUX ATOXISO 22,32,46,68,100روغن هیدرولیک چندمنظوره مورداستفاده در صنایع غذایی، دارای تأییدیهNSF
BESLUX HIDRA- ATOX ISO 46,68روغن هیدرولیک با روغن ‌پایه مصنوعی با منشأ گیاهی، مواد افزودنی آزاد هیدروکربن مورداستفاده در صنعت کشاورزی و مواد غذایی
HIDROSECUR A-1100 ISO 46روغن هیدرولیک ضدآتش‌ بر پایه آب و گلیکول مناسب برای شیشه‌های ضد آتش
HIDROSECUR DISO 46,68 روغن‌های سینتتیک با ایمنی و مقاومت در برابر آتش و 85٪ قابل‌تجزیه در محیط‌زیست
HIDRAULIC JD ISO 68روغن هیدرولیک عمومی مناسب برای ماشین‌آلات کشاورزی و حمام‌های روغن
FLUID DRIVE DX-II 5.5 cst (100ºC) روغن انتقال و کوپلینگ دارای تأییده جنرال موتورز، مورداستفاده در مبدل‌های گشتاور و گیربکس‌های اتوماتیک
FLUID DRIVE DX-III35.8 cst (40ºC)روغن هیدرولیک مناسب برای تمیز کردن مدارهای هیدرولیک باقدرت شویندگی بالا. حذف و پاک‌سازی ذرات در مدارهای حرارتی وغیره
BESLUX DRIVE HLP/SCISO 46,68 روغن‌های هیدرولیک با مواد افزودنی بدون خاکستر و میکروفیلتراسیون
BESLUX DRIVE HV/SCISO 46,68روغن هیدرولیک مناسب برای صنایع رباتیک و پلاستیک، بدون هیچ‌گونه خاکستر، با شاخص گرانروی 140
TRANSMISION FLUID40.6 cst (40ºC)c-3 روغن هیدرولیک مناسب برای روانکاری انتقالات اتوماتیک و مبدل‌های گشتاور مشخص آلیسون
NET-GUMN.Dروغن هیدرولیک مناسب برای روانکاری گیربکس‌های اتوماتیک مورد تائید مرسدس بنز، فورد، آلیسون و