کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
بلبرینگ چرخ، وسایل نقلیه حمل و نقل.
صنعت عمومی در معرض بارهای سنگین، شرایط کاری شدید.
گریس صابون کمپلکس لیتیوم با مقاومت عالی در برابر دما و بارهای بالا. برای طیف وسیع دمایی -35 تا 150 درجه سانتیگراد.
Min. 240ºC
NLG 2G.A. PLEX 2 BT
کمپلکس لیتیوم + EP
بلبرینگ هایی که با سرعت متوسط می چرخند. ترمز برقی و بوش.
صنایع سنگین و به طور کلی صنعت
افزودنی های EP و روان کننده های جامد که ظرفیت سایش را بهبود می بخشد. گریس سیاه.
Min. 180ºC
NLGI 2G.A BESMOLY CE
لیتیوم + روانکار جامد
اتصالات از نوع اسپلاین، بوشینگ ها و بلبرینگ های سرخورده.
صنعت عمومی
خمیر ضد تشنج و ضد خوردگی دما از -40 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد روانکاری خشک، 400 درجه سانتیگراد.
Min. 200ºC
خمیرG. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S
لیتیوم + روغن پایه سنتتیک
روغن کاری ریلها، اتصالات، شیشه های خودرو، الکتروموتورهای 12 ولتی، کنتاکت های پلاستیکی فلزی، آینه ها.با سازگاری عالی با پلاستیک. مطابق با TZW 778/A. و دمای کارکرد -60 تا 150 درجه سانتیگراد
Min. 180ºC
NLGI 2G. BESLUX PLEX 778A
لیتیوم + روغن پایه سنتتیک