محصولات ویسکوزیته های موجود ویژگی‌ها و کاربردها
BESTERMISO 1000روغن انتقال حرارت پایه معدنی با گرانروی بالا مناسب برای استفاده در دمای صفر تا 250 درجه
BESTERM HTISO 32روغن انتقال حرارت پایه معدنی با گرانروی بالا مناسب برای استفاده در دمای منفی 12 درجه تا 350 درجه
BESTERM 3ISO 22روغن حرارتی با خلوص و استحکام حرارتی بالا. مناسب برای پمپ‌های مداربسته . قابل‌استفاده در دماهای منفی 25 درجه تا 315 درجه.
BESLUX TERM ISO 32روغن حرارتی با خلوص و استحکام حرارتی بالا. مناسب برای پمپ‌های مداربسته . قابل‌استفاده در دماهای منفی 25 درجه تا 320 درجه