محصولات ویسکوزیته های موجود ویژگی‌ها و کاربردها
BESLUX NeulubISO 15,22,32,46روغن‌ نیمه سنتتیک، بدون ایجاد امولسیون ، مانع خوردگی اجزای سیستم پنوماتیک (سوپاپ‌ها، توزیع‌کنندگان، فیلتروغیره