کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
چرخ دنده های باز، تاج های کاری متوسط و کوچک.
سیمان، فولاد، صنعت معدن
گریس سیاه با روان کننده های جامد بسیار چسبنده که به صورت دستی اعمال می شود. EP
Min. 300ºC
NLGI 1G. BESLUX GFG
معدنی + روغن پایه نیمه سنتتیک
چرخ دنده های باز، آسیاب های گلو له ای، کوره های دوار، کابل های جرثقیل.
سیمان، فولاد، صنعت معدن
گریس با روان کننده های جامد مخصوص برای روانکاری اسپری. EP.
Min. 190ºC
NLGI 0G. BESLUX CROWN H-0
کمپلکس آلو مینیوم + روانکار جامد
چرخ دنده های باز، آسیاب های گلو له ای، کوره های دوار، کابل های جرثقیل.
سیمان، فولاد، صنعت معدن
گریس با روان کننده های جامد مخصوص برای روانکاری دستی دندهEP.
Min. 190ºC
NLGI 1G. BESLUX CROWN H-1/R
کمپلکس آلو مینیوم + روانکار جامد
چرخ دنده های باز، کاربری پودر کردن
سیمان، فولاد، صنعت معدن
گریس با روان کننده های جامد با چسبندگی بسیار بالا. مقاومت در برابر بار بالا.
Min. 450ºC
NLGI 00G. BESLUX CROWN HEAVY MILL