محصولات ویسکوزیته های موجود ویژگی‌ها و کاربردها
EXTRA GEAR
A.mineral + EP
ISO 68,100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500روغن‌های چندمنظوره، مناسب برای دستگاه‌های هیدرولیک فشار پایین
BESLUX GEAR XP
A.mineral + EP
ISO 220, 320, 460, 680, 1500روغن‌های دارای افزودنی‌های ضدکف و خوردگی، مناسب برای دستگاه‌های فشار پایین یا متوسط
BESLUX GEAR
A.mineral + EP
ISO 46, 68, 100, 150روغن‌های پایه معدنی تصفیه‌شده، مناسب برای استفاده در پمپ‌های خلأ
BESLUX GEAR HP
A.mineral + EP
ISO 150, 220, 320, 460روغن‌های مناسب برای دستگاه‌ها با سرعت‌بالا نظیر اسپیندلها
BESLUX GEARSYNT XP
SYNTETIC
ISO 150, 220, 320, 460روغن‌های مناسب برای صنایع غذایی و دارویی، دارای گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی
BESLUX GEARSYNT 68
SYNTETIC
ISO 68روغن سینتیک با ویسکوزیته بالا، مقاوم در برابر حرارت و زنگ‌زدگی
BESLUX SINCART
SYNTETIC
ISO 100, 150, 220, 320, 460روغن‌ پایه پلی گلیکولی بادوام و ویسکوزیته بالا و خنثی در برابر آلیاژهای فلزی ازجمله آلومینیوم و مس
BESLUX SINCART W
SYNTETIC
ISO 100, 150, 220, 320, 460روغن پایه مناسب برای جعبه‌دنده و به‌ویژه روان کاری زنجیرها در فرایند رنگ‌کاری به روش الکترودیپوزیشن
BESLUX GEAR-ATOX
SEMISYNTETIC
ISO 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1500روغن پایه نیمه سینتیک مناسب برای روان کاری دنده‌های دستگاه‌های مورداستفاده در صنایع غذایی
BESLUX TRIBOGEAR
SEMISYNTETIC
ISO 100, 150, 220, 320, 460روغن پایه سینتیک مناسب برای روان کاری دنده‌های دستگاه‌های مورداستفاده در صنایع غذایی