کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
روان کننده محافظ در تاسیسات و ماشین آلات مواد غذایی.
صنایع غذایی و عمومی
گریس عاج رنگ، غیر سمی، بهبود ظرفیت ضد خوردگی.
Min. 145ºC
NLGI 1,1/2,2/3G. BESLUX ATOX H
کمپلکس آلو مینیوم + روغن پایه سنتتیک
واحدهای کاهش، چرخ دنده ها و زنجیرهایی که به گریس سیال نیاز دارند.
صنایع غذایی
گریس عاج، غیر سمی، سازگاری خوب با پلاستیک و الاستومر
Min. 220ºC
NLGI 00G. BESLUX ATOX M
کمپلکس آلو مینیوم + روغن پایه سنتتیک
کوره، ریل، زنجیر، یاتاقان در دمای حداکثر. نقاط در 200 درجه سانتیگراد
صنایع غذایی
گریس سفید، غیر سمی با PTFE ، دمای 140 درجه سانتیگراد تا 180 درجه سانتیگراد.
Min. 300ºC
NLGI 2G. BESLUX ATOX TF/S
معدنی + PTFE
بلبرینگ با FV 5×10(5)، زنجیر، ریلها ، ولوها و شیر آلات آب
صنایع غذایی (کشتارگاه، بسته بندی)
گریس سفید، با روان کننده های جامد، غیر سمی و چسبنده به آب و مقاوم در برابر آب.
Min. 250ºC
NLGI 2G. BESLUX ATOX ASP-2
کمپلکس آلو مینیوم
ریل ها ی چندکاره، زنجیر، دما از -20 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد. FV 5x 10 (5)
صنایع غذایی
گریس عاج رنگ با مواد جامد سفید، غیر سمی، مواد غذایی با مقاومت در برابر آب.
Min. 220ºC
NLGI 00,00,1,2G. BESLUX CAPLEX M
کمپلکس آلو مینیوم
بلبرینگ، بیرینگ، شیرها، زنجیر برای حمل و نقل مواد غذایی.
صنایع غذایی و دارویی
گریس سفید برای استفاده از مواد غذایی دارای گواهی NSF. تمیز و بدون آلودگی
Min. 300ºC
NLGI 2G. BESLUX WHITE FOOD GREASE
معدنی + روغن سفید دارویی
بلبرینگ در خوراک گرانولاتور، در تماس با نوارهای الاستیک و الاستومرها.
صنایع غذایی و دارویی
گریس درجه مواد غذایی، توانایی درزگیر بالا و ضد خوردگی خوب
Min. 270ºC
NLGI 1/2G. BESLUX PRESS MILL SX
سولفنات کلسیم + روغن پایه سنتتیک
پمپاژ / جابجایی اسیدها، قلیاها و سوخت ها. چرخ ماشین کوره.
مواد شیمیایی، صنایع غذایی
گریس سفید غیر سمی، مقاومت عالی در برابر اکسیژن، مواد شیمیایی و دمای بالا.
Min. 300ºC
NLGI 0,1,2,2/3,3G. BESLUX FLUOR H
پایه صابونی PTFE + روغن پایه فلوری